BAN ÂM NHẠC - VOV3
FM 102.7MHz
Chi tiết bài viết
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua chương trình Dân ca và Nhạc Cổ truyền Đài TNVN
Sinh hoạt chuyên đề Vov3
Thứ tư, 15:04, 27/09/2023
Xuân Kỳ
[VOV3] - Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Để nhiệm vụ này đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về nền tảng tư tưởng, những nội dung trọng tâm của công tác này.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Thực hiện chỉ đạo và nghị quyết của Đảng bộ Ban Âm Nhạc Đài TNVN và kế hoạch của Chi bộ 4. Sáng ngày 27/09/2023,  tại Ban Âm Nhạc Vov3, Chi bộ 4 kết hợp cùng Chi bộ 2 tổ chức buổi sinh hoạt với chuyên đề: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng qua các chương trình Dân ca và Nhạc Cổ truyền trên Đài TNVN" .Tới tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Văn Chương , Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đài TNVN, Phó Bí thư, Phụ trách Ban Âm Nhạc - đồng chí Tạ Ngọc Hưng, Phó Ban Âm Nhạc, cùng các đồng chí cấp ủy và toàn thể đảng viên hai chi bộ.

Song hành cùng lịch sử hai cuộc kháng chiến cứu nước , từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời. Bằng các tác phẩm dân ca đặt lời mới, các tác phẩm phát thanh của mình, các thế hệ Biên tập viên và các Nghệ sĩ, Soạn giả, Tác giả Dân ca nhạc Cổ truyền Đài TNVN, đã tích cực phản ánh sinh động vai trò vị trí của Đảng tiền phong lãnh đạo quân dân làm nên những chiến công vẻ vang.Thể hiện sự tin yêu của nhân dân với Đảng, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của công cuộc kháng chiến cứu nước. Và ngày nay là công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, ngợi ca thành tựu của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hứa Thị Quỳnh Chi (chi bộ 4, người Dân tộc Nùng) báo cáo viên , đã trình bày chuyên đề với những phát hiện mới, những góc nhìn đa chiều, làm nổi bật chủ đề "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua các tác phẩm dân ca đặt lời mới, qua các chương trình Dân ca và Nhạc Cổ truyền trên Đài TNVN". Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra trong không khí cởi mở, đoàn kết, các ý kiến, quan điểm, luận điểm được đảng viên hai chi bộ thảo luận sôi nổi.Dự thảo chuyên đề được chuẩn bị công phu, nhiều dẫn chứng sinh động từ chính các công việc hàng ngày trên sóng phát thanh, vận dụng sáng tạo những trích dẫn từ các nghị quyết , các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thể hiện sự nghiên cứu tìm tòi cẩn thận của đảng viên.

Đây là buổi sinh hoạt có ý nghĩa và thiết thực với các đảng viên hai chi bộ 2, chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Ban Âm Nhạc Đài TNVN. Chuyên đề sẽ tiếp tục được hoàn thiện qua đóng góp của các đồng chí đảng viên, làm tiền đề cho những hoạt động tiếp theo.

Bài viết cùng chủ đề