BAN ÂM NHẠC - VOV3
FM 102.7MHz
list grid
Chương IV - Giao hưởng số 9 - Hướng tới niềm vui
Chương IV - Giao hưởng số 9 - Hướng tới niềm vui
[VOV3] - Bản giao hưởng số 9 cung rê thứ, opus 125 là tác phẩm giao hưởng trọn vẹn cuối cùng do Ludwig van Beethoven biên soạn. Hoàn thành vào năm 1824, nó sử dụng một phần nội dung của bài ode An die Freude của Friedrich Schiller làm lời ca cho những người đơn ca và đồng ca thể hiện trong chương cuối. 
Chương IV - Giao hưởng số 9 - Hướng tới niềm vui

Chương IV - Giao hưởng số 9 - Hướng tới niềm vui

[VOV3] - Bản giao hưởng số 9 cung rê thứ, opus 125 là tác phẩm giao hưởng trọn vẹn cuối cùng do Ludwig van Beethoven biên soạn. Hoàn thành vào năm 1824, nó sử dụng một phần nội dung của bài ode An die Freude của Friedrich Schiller làm lời ca cho những người đơn ca và đồng ca thể hiện trong chương cuối.

Nhạc không lời quốc tế
Cover âm nhạc cổ điển -  hướng tiếp cận khán thính giả trẻ
Cover âm nhạc cổ điển - hướng tiếp cận khán thính giả trẻ
Cover âm nhạc cổ điển - nguồn cảm hứng mãi mãi không ngừng nghỉ
Cover âm nhạc cổ điển -  hướng tiếp cận khán thính giả trẻ

Cover âm nhạc cổ điển - hướng tiếp cận khán thính giả trẻ

Cover âm nhạc cổ điển - nguồn cảm hứng mãi mãi không ngừng nghỉ

Nhạc không lời quốc tế