BAN ÂM NHẠC - VOV3
FM 102.7MHz
Lịch phát sóng
Giờ phát sóng Tên chương trình Chi tiết
00h00-00h04 Quảng bá, dẫn hệ, chương trình đệm
00h04-00h55 Bài ca đi cùng năm tháng
00h55-01h55 Nhạc Pháp tuyển chọn
01h55-02h55 TÂM HỒN VIỆT - Tám cùng Mai Văn Lạng
02h55-03h54 Một thế giới màu xanh
03h54-04h45 Hát lên Việt Nam
04h45-05h00 Nhạc hiệu - Quốc thiều - Nhạc tập thể dục (VOV3)
05h00-05h04 Quảng bá - Dẫn hệ - Chương trình đệm
05h04-05h55 Bài ca đi cùng năm tháng
05h55-06h00 Quảng cáo
06h00-09h00 ONE FM
09h00-09h02 Dẫn hệ
09h02-10h00 Âm nhạc 168
10h00-11h00 Ca nhạc theo yêu cầu
11h00-11h30 TÂM HỒN VIỆT - Qua miền di sản
11h30-12h00 TÂM HỒN VIỆT - Khúc hát những miền quê
12h00-12h30 8 Showbiz
12h30-13h00 Nhịp sóng
13h00-13h02 Dẫn hệ
13h02-14h00 Nhật ký thứ 7
14h00-15h00 Nghĩ sĩ với giới trẻ
15h00-16h00 TÂM HỒN VIỆT - Ơn nghĩa sinh thành
16h00-16h30 Chuyện tuổi teen
16h30-17h00 Nhịp cầu chia sẻ yêu thương
17h00-22h00 ONE FM
22h00-23h00 Cover Hits
23h00-24h00 Cafe cổ điển