BAN ÂM NHẠC - VOV3
FM 102.7MHz
Lịch phát sóng
Giờ phát sóng Tên chương trình Chi tiết
00h04-00h55 Bài ca đi cùng năm tháng
00h55-01h55 Dòng chảy - Câu lạc bộ âm nhạc
01h55-02h55 Tâm hồn việt - Dân ca các miền
02h55-03h54 Một thế giới màu xanh
03h54-04h45 Hát lên Việt Nam
04h45-05h00 Nhạc hiệu- Quốc thiều - Logo Ban Âm nhạc VOV3
05h00-05h04 Dẫn hệ 1
05h04-05h55 Bài ca đi cùng năm tháng
05h55-06h00 Quảng cáo - Logo Ban Âm nhạc(VOV3)
06h00-09h00 One FM
09h00-09h05 Quảng cáo
09h05-09h56 Một thế giới màu xanh
09h05-9h07 Dẫn hệ 2
09h56-10h00 Dẫn hệ 2
10h00-11h00 Today's Playlist
11h00-12h00 Tâm hồn việt - Nhịp cầu dân ca
12h00-13h00 Cảm hứng bất tận + Nhạc việt thịnh hành
13h00-13h05 Quảng cáo
13h05-13h56 Hát lên Việt Nam
13h56-14h00 Dẫn hệ 3
14h00-15h00 Tác phẩm mới
15h00-15h05 Quảng cáo
15h05-16h00 Tâm hồn Việt - Dân ca các miền lời cổ
16h00-17h00 Nhạc phim + Những lá thư nhỏ
17h00-22h00 One FM
22h00-23h00 Trang âm nhạc Truyền thanh
23h00-24h00 Hòa âm Việt
24h00-00h04 Dẫn hệ 4