Hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV2
logovov

Chương trình đang phát: XoneFM

Giờ phát: 13h00-23h00

Chương trình tiếp theo: Đọc truyện dài kỳ

Giờ phát: 23h00-23h30

04h50-5h05 - Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII
5h05-5h10 - Giới thiệu sóng
5h10-5h15 - Bản tin -Thời tiết
5h15-5h20 - Tin âm nhạc
5h20-5h55 - Bài ca đi cùng năm tháng
5h55-6h00 - Quảng cáo
6h00-6h30 - Dân ca
6h30-7h00 - Ca khúc theo chủ đề
7h00-7h15 - Thông tin âm nhạc Quốc tế
7h15-7h40 - Tạp chí âm nhạc trẻ
7h40-8h00 - Chuyên mục chân dung NS trẻ
8h00- 8h25 - Khách mời cuối tuần
8h25-8h55 - Ký ức âm thanh
8h55-9h00 - Quảng cáo
9h00-9h30 - Thương hiệu và hội nhập
9h30-10h00 - Âm nhạc Châu Á
10h00-11h00 - Hot Radio Thiếu nhi
11h00-11h30 - Chương trình ca nhạc Braxin
11h30-12h00: - Thương hiệu và hội nhập
12h00-12h05 - Bản tin
12h05-12h35 - Ngôi nhà âm nhạc
12h35-13h00 - Dân ca- Âm nhạc dân gian các nước
13h00-23h00 - XoneFM (đang phát)
23h00-23h30 - Đọc truyện dài kỳ
23h30-24h00 - Chuyên mục dân ca
Chọn ngày khác » 
Chọn ngày khác