Chương trình đang phát: Thương hiệu và hội nhập

Giờ phát: 11h30-12h00

Chương trình tiếp theo: Bản tin

Giờ phát: 12h00-12h05

chương trình hôm nay
04h50-5h05
Nhạc hiệu- quốc thiều (15 phút) Nhạc thể dục (bài tập Aerobic)
5h05-5h10
Dẫn hệ 1
5h10-5h15
Bản tin thời tiết
5h15-5h55
Bài ca chiến sĩ
5h55-6h00
Quảng cáo
6h00-9h00
One Radio
9h00-9h05
Quảng cáo
9h05-9h35
Thương hiệu và hội nhập - Dẫn hệ 2
9h35-10h00
Chương trình Dân ca
10h00-10h05
Bản tin
10h05-10h30
Ca khúc dân gian
10h30-11h00
Tác phẩm mới
11h00-11h05
Quảng cáo
11h05-11h30
Ca khúc tuyển chọn
11h30-12h00
Thương hiệu và hội nhập (đang phát)
12h00-12h05
Bản tin
12h05-12h30
Dân ca
12h30-13h00
Ca nhạc trẻ
13h00-13h05
Quảng cáo - Dẫn hệ 3
13h05-13h45
Thính phòng giao hưởng
13h45-14h00
Dân ca
14h00-14h30
Dân ca
14h30-15h00
Nhạc Việt Nam
15h00-15h05
Bản tin
15h05-15h10
Quảng cáo
15h10-15h45
Giọng ca vàng
15h45- 16h00
Ca nhạc trẻ
16h00- 23h00
One Radio
23h00-23h30
Đọc chuyện dài kỳ
23h30-24h00
Ca nhạc đêm khuya - Dẫn hệ 4: Ca khúc trữ tình đêm khuya
04h45 - 04h50
Quảng bá Hệ VOV3+ Nhạc không lời
0h00- 0H45
Nghệ sĩ với giới trẻ
0h45-1h00
Ca nhạc trẻ
1h00-1h30
Âm nhạc năm châu
1h30-2h00
Giới thiệu tác phẩm mới
2h00-2h35
Bài ca đi cùng năm tháng
2h35-3h05
Tìm hiểu Dân ca
3h05- 3h30
Ký ức âm thanh
3h30-4h00
Nhạc không lời nước ngoài
4h00 - 4h45
Ca nhạc chào bình minh
Chọn ngày khác Chọn ngày khác