Hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV2
logovov
04h50-5h05 - Nhạc hiệu- quốc thiều-Logo hệ VOVIII
5h05-5h10 - Giới thiệu sóng
5h10-5h15 - Bản tin -Thời tiết
5h15-5h20 - Tin âm nhạc
5h20-5h55 - Bài ca đi cùng năm tháng
5h55-6h00 - Quảng cáo
6h00-6h30 - Thương hiệu và hội nhập
6h30-7h00 - Ca khúc theo chủ đề
7h00-7h30 - Du lịch âm nhạc nước ngoài
7h30-8h00 - Trang âm nhạc tuổi hồng
8h00-8h55 - Chương trình Âm nhạc 168
8h55-9h00 - Quảng cáo
9h00-10h00 - Hot Radio Nhạc trẻ
10h00-10h05 - Bản tin
10h05-11h00 - Quà tặng âm nhạc
11h00-11h05 - Quảng cáo
11h05-11h30 - Rock Việt
11h30-12h00 - Thương hiệu và hội nhập
12h00-12h05 - Bản tin
12h05-13h00 - Bàn tròn âm nhạc. Tác giả tác phẩm
13h00-23h00 - XoneFM
23h00-23h30 - Đọc truyện dài kỳ
23h30-24h00 - Chuyên mục câu lạc bộ âm nhạc
Chọn ngày khác » 
Chọn ngày khác