Chương trình đang phát : One FM

Giờ phát : 17h00-21h00

Chương trình tiếp theo : Ca nhạc theo yêu cầu thính giả

Giờ phát : 21h00- 22h00